Amnesty er en organisasjon som benytter seg av Facebook, Instagram og TikTok. Grunnen til at Amnesty er til å se i disse plattformene er fordi de ønsker at flest mulig skal se og spre budskapet dems. De ønsker å engasjere samfunnet til å gjøre gode handlinger og se og vite sannheten om ting som skjer i verden. De er en organisasjon som er veldig opptatt av frihet, likeverd og rettigheter og for å få frem dette bruker de sosiale medier hyppig der de deler innlegg og historier daglig.

Målet til Amnesty er å gjøre folk bevisste på ulike ting som skjer rundt i verden. De kjører også underskriftskampanjer for å prøve å stoppe ulike urettferdigheter som skjer rundt i verden. En ting som de er veldig gode på er å fortelle om saken med bilder og videoer. Det gjør de på en veldig forståelig måte slik at alle skjønner det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *