Digitale markedsføringskanaler bedriftene bør benytte seg av

Å være en del av sosiale medier har aldri vært så viktig før, men i 2021 er det rett og slett noe du må benytte deg av hvis du ønsker at bedriften skal leve og vokse. Alle til en hver tid benytter seg av de største digitale plattformene som blir sett på som Instagram, Facebook, Snapchat og TikTok. Disse kanelen blir brukt som reklame og de fleste bedrifter ønsker å være en del av dette, det er nettopp fordi du når ut til så mange mennesker på engang. TikTok er en av de som har blitt veldig populær de siste årene og jeg tenker at det er viktig å følge markedet og tilpasse seg utviklingen. De fleste som bruker TikTok er unge mennesker og barn.

Absolutt alle bedrifter burde benytte seg av digitale markedføringskanaler som Instagram, Facebook, Snapchat og TikTok. Man må ikke velge alle, men du kan for eksempel velge Instagram og Facebook ut ifra hvilken målgruppe du ønsker å nå.

Du kan bruke Facebook som en mer informasjonsside om bedriften og holde de som liker siden på facebook oppdaterte. Det er heller ikke alle som bruker like mye tid på både Instagram og Facebook. Da er det veldig lurt at du deler histore og innlegg på begge plattformene for å nå ut til flest mulig. På instagram kan du dele historier om det som skjer i hverdagen i bedriften og de fleste følger jo kontoen får se hva som skjer på innsiden. Siden de som følger instagram kontoen ønsker å se mer av det som skjer i bedriften kan det være lurt å dele historier daglig for å både holde de som følger deg oppdaterte og ikke være så kjedelig sånn at du mister følgerene du allerede har.

Reklamere og dele informasjon på Instagram er genialt, det er nettop fordi når du blar nedover på feeden så ser du et innlegg om gangen og hvis din reklame klarer å fange oppmerksomheten til den som blar nedover så vil den trykke eller se/lese ferdig innlegget. Den som blar nedover har ikke mulighet for å ikke se reklamen fordi den er nødt til å bla forbi den. Det gjør at din reklame vil bli sett, men er den attraktiv nok er det store spørsmålet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *