Vi har blitt anbefalt å ta kurset “first round” som handler om hvordan man skaffe seg et nettverk og hva fordelene ved å ha en mentor kan være. Disse to tingene gir deg helt unike fordeler og gjør jobbmuligheter og karriere valgene dine enklere for deg. LinkedIn er en fantastisk måte å skape et nettverk på. Helt siden første dag på digital markedsføring har lærerne understreket nesten daglig om at vi burde opprette en LinkedIn profil og hvis vi hadde en allerede fra før av burde vi legge ned mer tid på den og oppdatere alle punkter.

Hva går kurset ut på?

Hele kurset handler om å skape seg et nettverk gjennom sosiale medier. Kurset har blitt delt i 8 ulike moduler som handler om hvordan man skal gå frem for å skaffe seg et stort nettverk og viktige ting som kan være lurt å ta med seg videre i arbeidslivet. 

Med LinkedIn kan du knytte deg med kontakter overalt i verden. Det er enkel måte å presentere seg på og her får du muligheten til å knytte kontakt med mulige arbeidsgivere, kollegaer, studenter og andre. Det er en seriøs plattform der de fleste danner et profesjonelt profil.

1 – Din profesjonelle identitet

Det er mange som tenker at når man har studert ferdig så er man klar for alt, men det er dessverre ikke slik. Når du får utlevert bachelor betyr ikke det at du er ferdig utlært av den grunn. Hvis du får en jobb som markedssjef på en bedrift er du trygg og føler at du kan gjøre jobben uten problemer? Identiteten din vokser, og det er viktig at du er trygg på jobben du gjør.

Det er noen kvaliteter som er viktigere enn andre når man skal å spørre om hjelp til andre i bransjen:

Empati: Handler om å se ting fra den du søker hjelp om sin synsvinkel.

Nysgjerrighet: Vis interesse og engasjer deg i andres opplevelser.

Takknemlighet: Fortell hvor dem hvor takknemlig du er etter at de legger av tid til deg.

Relevansen: Fortell hvorfor nettopp denne samtalen er nyttig og viktig for deg.

Respekt: Behandle personen akkurat som du ønsker å bli behandlet.

2 – Å finne en mentor via LinkedIn

Ved å bruke LinkedIn får du muligheten til å tilknytte deg med nye kontakter. Det er tre ulike måter å finne nye kontakter på som er relevant for deg.:

Perfect Overlap: Går ut på at du identifiserer deg med en fra skolen eller samme studieretning. Perfekte overlappen for meg som går på studiet markedsføring og salgsledelse er en som tidligere har gått på samme studieretning som meg.

Great Overlap: Det kan være en som har studert på samme skole, men nødvendigvis ikke akkurat samme studieretning, men lignende.

Similarities: Her kan det være en person som jobber i selskapet du ønsker å jobbe for som har studert det samme som deg. Det må ikke være samme skole som du har studert på.

Someone interesting: Handler om å skaffe seg en mentor man ikke har noe til felles med, men ønsker å få veiledning fra denne personen.

3 – Hvordan ta kontakt via LinkedIn

Å kontakte noen via LinkedIn blir sett på som mer effektivt og en rask måte å komme i kontakt og kommunisere med noen. Det er også mulig å benytte mail, men det er kanskje mer personlig og brukt internt i jobb sammenhenger. Facebook er mer privat og egnet til venner. Kurset presenterte noe som heter “husregler” som består av who, why og what. Meldingen bør inneholde hvem du er, hvorfor du nettopp sender denne meldingen og hva du lurer på.

4 – Koordinering

Under 4. punkt kommer det frem at man skal gjøre det enkelt når du tar kontakt med motparten. Du trenger ikke å skrive lange tekster for å treffes med noen. De fleste har en hektisk hverdag og da er det viktig å respektere tiden deres. Send heller konkrete meldinger enn å spørre om andre ting som skal igjen føre til at du vil treffes med motparten.

5 – Navigasjon

Hvis samtalen er godt i gang er det viktig å navigere den slik at der virker naturlig og profesjonelt for motparten. De 5 kvalitetene fra modul 1 kan også benyttes.

6 – Være profesjonell

Det er viktig å komme frem seriøs og profesjonell under en samtale. Det bidrar til at motparten tar deg seriøst og lytter ekstra godt med. Når du skal presentere deg selv er det viktig at du tar med det som er relevant. Her er noen av eksemplene fra modul 6:

  • Fortell hvem du er
  • Dine ferdigheter og interesser
  • Karrieren din
  • Hvor du er i dag
  • Hva er målet med samtalen

7 – Research

Research handler om de forberedelsene du gjør i forkant av samtalen med en mentor. Det kan være lurt finne litt ut av hvem denne mentoren er for eksempel. Du kan skrive ned ting du lurer på og ha god oversikt over hvordan samtalen kan gjennomføres. Det finnes 3 ulike spørsmålskategorier: main, second og third.

Main: Handler om motpartens reise, hvilke utfordringer den har møtt på. Er det noen spesielle grunner for valgene de har tatt og endt opp der de er i dag?

Second: Handler om hva mentoren gjør i dag og hva som relevant for det de gjør.

Third: Det er de rådene og tipsene mentoren har til deg.

8 – Å skape relasjoner

Etter at du har hatt en samtale med en mentor som har gitt deg gode råd og tips er det viktig at dere bygger opp en god relasjon sammen. Det som kan være lurt å gjøre er å sende en melding i etterkant der du viser din takknemlighet ovenfor den motparten. Mentoren føler også at den har gjort en god jobb og har vært til nytte, det kan øke sjansen din får at du får hjelp av denne mentoren igjen senere hvis det skulle trengs. Meldingen i etterkant gjør at du skiller deg ut og gjør det lettere for mentoren å huske deg.

Konklusjon

Jeg har ikke vært i kontakt med noen mentorer, men etter dette kurset vil jeg vurdere det på nytt og mest sannsynlig forhøre meg med en mentor. Det kan være nyttig og ekstremt hjelpsomt å få en samtale en som har opplevd ganske mye likt som deg. Å få tips og råd fra en slik person er gullverdt. Det er også lettere å forstå verdien av LinkedIn og hva den kan bidra med. Får du muligheten til å ha en samtale med en mentor så sier du “JA”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *