Fokus på bærekraft

Apple har i flere anledninger nevnt at de har et stort fokus på bærekraft og de har strenge krav til leverandørene de samarbeider med. I 2018 annonserte Apple at 23 av leverandørene drives av 100 prosent fornybar energi. Det er et stort steg og Apple bidrar til at fler enn bare de bidrar med tanke på miljøet blant annet. I disse avtalene gjelder det blant annet firmaer som produserer biobaserte polymerer med høy ytelse, kontakter, kabler, tekstilvare, tilbehør, magneter, magnetiske komponenter, optisk kommunikasjon og VCSEL-lasere, som brukes i noen av Apples mest populære nye funksjoner som Face ID, Portrettmodus og Animoji. Denne endringen har bidratt til å redusere CO2 utslipp med mer enn 1,5 millioner tonn i 2017. Dette tilsvarer utslipp fra over 300 000 biler. Mange av disse bedriftene har også registrert seg i Apples Clean Energy Portal, som er en nettbasert plattform Apple har utviklet for å hjelpe leverandører med å identifisere kommersielt bærekraftige løsninger med fornybar energi i områder rundt omkring i verden. (Apple, 2018)

Men er det bra nok, eller kan det bli bedre?

Apple har fått mye kritikk etter at de lanserte de nye Iphone 12 modellene som kommer uten laderadapter og ørepropper. Eskene har blitt mindre med tanke på miljøet. Apple sier at det blir plass til flere Iphoner i en lastebil enn det det gjorde før. Burde ikke Apple heller å valgt å fokusere på mer miljøvennlig og bærekraftig transport enn å gi mindre til sine kunder? Det burde vært en av tiltakene de kunne valgt å fokusere på. Apple er opptatt av CO2 utslipp og kanskje de kan samarbeide med en transportfirma som leverer på full elektrisitet. Det er muligheter for å minske CO2 utslippet på andre måter enn det Apple selv har gjort. Grunnen til at en slik tiltak er med tanke på at det kan bidra til et større nedgang av CO2 utslipp samtidig som Apple kan levere den samme standarden som de alltid har gjort.

Med tanke på grønn-vekst trappen kan dette tiltaket plasseres på 3.trinn som tilhører leverandørkrav. Det er fordi det er noe Apple kan kreve fra sine leverandører, det er de som er med på å sette standarden. Hvis de klarer å få til en slik samarbeid så vil det først og fremst vekke oppsikt og gjøre jordkloden grønnere med tanke på all den transporten som skjer med skip, lastebil, fly og andre transportkjøretøy som går på fossilt brennstoff. Hvis de klarer å snu om denne trenden med å kjøre ut til sluttbrukere ved at transporten utføres elektrisk kan de skape en stor forskjell. Det å starte et sted, kan være med på å bidra til store endringer.

Arbeidsforholdene i Apple

Forholdene i Apple sine Iphone fabrikker har også blitt et diskusjonstema. Det har vært ment at det er dårlige forhold for de som jobber i fabrikkene. Det hevdes at det stadig er dårligere arbeidsvilkår, ulovlig bruk av overtid og triks for å skjule lønnskutt. (Jørgenrud 2016). Det hevdes at det er økt minstelønn, men skjulte lønnskutt som fører til at timelønnen har blitt redusert enn det, det var tidligere. Dette er rett og slett en feil vei å gå for Apple. De burde endre dette og snakke mer om arbeidsvilkårene i sine bedrifter og underleverandører. Arbeidstakere burde få det de har rett til og jobbe under riktige regler. Dette burde blitt snakket høyt om, regjeringene må bli flinkere til å sette ned foten selv om det er veldig vanskelig med tanke på Apple er en så stor bedrift og har flere goder for regjeringen. Alt i alt er mennesker viktigere enn penger og popularitet.

Dette tiltaket kan plasserer på trapp nummer 2 som heter “husrengjøring” og trapp nummer 3 som heter leverandørkrav på grønnvekst tabellen. Målene med disse tiltakene er at alle som jobber har rett til å ha de samme rettighetene og få riktig betalt. Det burde også hjelpe å ikke overstige maks antall timer en person kan jobbe i uka. Det andre målet er å ha mindre CO2 utslipp og forurense mindre. Fokuset er å bli så bærekraftig det går an å bli. Et annet fokuset burde være at hvis det er en som tar tak i disse problemstillingene og gjøre noen endringer, så er det lettere at flere følger etter. Det blir å lik linje med at hvis kiwi tilbyr papirposer, så gjør nok Rema 1000 også det, kunden forventer i det minste det. Det blir en forventning hos kundene om at det er sånn det skal være.

Apple er en av de beste

Det kan se ut som at Apple kommer i dårlig lys, men de er nok mye flinkere enn mange andre virksomheter som faktisk ikke bryr seg barnearbeid og underbetalinger. En av de er H&M som bruker barn i Kambodsja til å produsere klær og ber de jobbe søndager for å nå produksjonsmålet. (Harbo 2015)

. Apple gjør en god jobb alt i alt, men det er alltid muligheter for å bli enda bedre og gjøre verden enda bedre sted for oss alle. Apple legger ned masse tid og krefter på å bærekraftige og det er utrolig masse hva de bidrar med.

Kilder:

Apple. (2018, 9.april) Apple drives nå av 100 prosent fornybar energi globalt. Hentet fra: https://www.apple.com/no/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy/

Harbo, Ragnhild Ås. (2015, 9.mai) Rapport: Barn i Kambodsja produserer klær for H&M. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/verden/i/145Q/rapport-barn-i-kambodsja-produserer-klaer-for-hm

Jørgenrud, Marius B. (2016, 29. August) Ny rapport slakter forholdene ved iPhone-fabrikk. Hentet fra: https://www.digi.no/artikler/ny-rapport-slakter-forholdene-ved-iphone-fabrikk/350845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *