Hentet fra: https://pixabay.com/no/illustrations/b%C3%A6rekraft-energi-apple-globe-gress-3295824/

Det store “Eplet”

Som de fleste har lagt merke til kommer de nye Iphone modellene til Apple uten lader og EarPods. Grunnen til dette ifølge Apple er at de er karbonnøyrale. Selskapet har planer om å gå i null i klimapåvirkninger innen 2030 i hele virksomheten. De påstår at Iphone 12 modellene er designet med tanke på miljø. Det er mange som reagerte på denne beskjeden fra Apple og det er mange som er uenige med denne påstanden også.

Ifølge Apple betyr det at alle Apple enheter som selges, fra materialinnsamling, komponentproduksjon, montering, transport, kundebruk, lading og hele veien til resirkulering og materialgjenvinning, skal være helt karbonnøytralt. (Apple, 2020(2))

Hva er virkeligheten?

Er det slik at Apple faktisk designet alle sine Iphone 12 modellene med tanke på miljøet eller er det andre grunner som står bak denne tanken? Eskene blir både mindre i størrelsen og veier mindre, noe som fører til at Apple kan frakte 70% flere IPhone 12 modeller pr pall. Disse endringene vil til sammen redusere karbonutslippene med mer enn to millioner tonn i året, noe som tilsvarer nesten 450 000 færre biler på veiene. Ja, dette stemmer nok, og de er med på å ta vare på miljøet med tanke på karbondioksid utslipp og resirkulerte esker. De fleste som kjøper seg en ny Iphone må nok ha en ny lader også, mange er nok enig i at ikke alle kjøper seg en ny adapter til laderen og EarPods, men mange nok gjør det. Men det er nok ikke det de fleste reagerer på, det er nemlig prisen. Prisene på Iphone modellene stiger for hver lansering og denne gangen uten adapter og EarPods. I og med at de ikke følger med adapter til lader og EarPods, burde kanskje ikke prisen være så høy, eller?

Henter fra: https://www.iphonehacks.com/2020/10/iphone-12-and-iphone-12-pro-orders-start-arriving-for-customers-in-australia-and-new-zealand.html

Kritikerne mener at Apple har et forsøk på grønnvasking. Ja, de tenker på miljøet, men det er nok andre store grunner bak denne endringen også. Både kritikere og mange mener at Apple ønsker å øke sine marginer og senke fraktkostnadene og i tillegg tjene ekstra penger på de som er nødt til å kjøpe tilbehør som adapter til ladekabelen som følger med i esken.

Det betyr selvfølgelig ikke at Apple ikke tenker på miljøet med tanke på denne esken. Det er situasjon som de utnytter veldig godt og de er nok ikke de eneste som utnytter seg av slike tilfeller. Det er win-win for både Apple, miljøet og miljøbevisste.

Avstemning som ble gjort på DineSider om det var greit å droppe adapter og ørepropper i esken endte med at: 43% svarte “Ja, på høy tid!” og 57% svarte “Nei, jeg vil fortsatt ha det.”. Totalt var det 3796 som deltok i denne avstemningen. (Østvang, 2020)

Apple øker marginene sine samtidig som de er miljøvennlige og bærekraftige. Apple kommer i et godt lys og kanskje det er med på å påvirke de miljøbevisste til å velge Apple, hvem vet.

Er Apple bærekraftig og hvordan ser de ut om 10 år?

Henter fra: https://www.apple.com/no/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/

Alle Apples anlegg over hele verden er allerede karbonnøytrale, og selskapet planlegger å nå målet om nullutslipp 20 år tidligere enn målet som er satt av IPCC. Apple vil også fortsette å øke bruken av materialer med lite karbonavtrykk og resirkulerte materialer i produktene sine, utvikle nyskapende løsninger for resirkulering av produkter og være så energieffektive som mulig. De vil finne nye måter å redusere energibruken på ved anleggene sine og hjelpe leverandørkjeden med å gjøre det samme samtidig som de ønsker å finne nye måter å redusere energibruken på ved anleggene sine og hjelpe leverandørkjeden med å gjøre det samme. (Apple, 2020(1)) Kritikerne kan godt ha rett i at Apple desginet Iphone 12 modellene for å øke marginen og senke fraktkostnadene. Men det betyr ikke at de ikke er bærekraftige av den grunn. Apple er kanskje en av de som har størst fokus når det gjelder bærekraft, de utvikler stadige nye metoder på hvordan de kan resirkulere produkter og være energieffektive. Apple er en av de største merkevarene i verden og det er viktig at en virksomhet som Apple er forbilde for mange andre. Vi er nødt til å tenke på de neste generasjonene som kommer samtidig som vi får dekket våre behov. Apple forplikter også at sine leverandører yter 100% fornybar energi. Det er å ta grep, de viser at de bryr seg og setter krav på hvordan det skal være. I og med at de fleste leverandører vil samarbeide med Apple vil dem også være med å gjøre kloden et enda bedre sted å leve på.

Apple vil etablere en såkalt «Impact Accelerator» som vil fokusere på å investere i minoritetseide bedrifter som kan vise til positive endringer i leveringskjeden og i lokalsamfunn som er svært påvirket av miljøskader. Dette investeringsfondet er del av Apples initiativ for sosial rettferdighet, som har et budsjett på 100 millioner dollar. Initiativet fokuserer på tiltak innen utdanning, bekjempelse av økonomisk ulikhet og reformer av strafferettssystemet.(Apple, 2020(1)) Her ser vi at Apple ikke bare fokuserer på miljøet, men også involverer seg i andre viktige saker. Det skal nye muligheter for andre og endrer livet til flere personer. De ønsker rettferdighet, også for de som kanskje ikke har muligheten til å forsvare sine rettferdigheter. Det er en viktig sak fordi det er snakk om mennesker. Vi er nødt til å tenke på andre enn bare oss selv. Alle burde ha rett til lik økonomi, utdanning og rettigheter.

Jeg vil si at Apple gjør en god jobb og andre burde ta eksempler fra dem. Ingen er 100% perfekte, men alle må i det minste prøve å gjøre noe fornuftig med tanke på bærekraft. Ja, Apple utnytter kanskje noen av mulighetene som oppstår av bærekraft og miljøvennlighet, men vi har ikke noe annet valg enn å tåle det hvis vi faktisk vil bevege oss til en enda mer bærekraftig verden.

Kilder:

Apple. (2020, 21.Juli(1))  Apple lover at forsyningskjeden og produktene skal bli 100 prosent karbonnøytrale innen 2030. Henter fra: https://www.apple.com/no/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/

Apple. (2020, 13.Oktober(2)) Apple presenterer iPhone 12 og iPhone 12 mini: En ny epoke for iPhone med 5G. Hentet fra: https://www.apple.com/no/newsroom/2020/10/apple-announces-iphone-12-and-iphone-12-mini-a-new-era-for-iphone-with-5g/

Østvang, Kirsti. (2020, 14.Oktober) Farvel til strømadapter og ørepropper i esken. Hentet fra: https://dinside.dagbladet.no/mobil/farvel-til-stromadapter-og-orepropper-i-esken/72949281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *