Kunstig intelligens: skremmende eller smart?

Kunstig intelligens kan være skremmende. Men hvor skremmende kan det være? Hvis kunstig intelligens kan brukes til nyttige ting og hjelpe mennesker med å forbedre hverdagen vår, så er det veldig smart. Hvis mennesker får behandling eller medisiner som er perfekt tilpasset til deg så vil det gi bedre effekt umiddelbart. Dessverre er det ikke alltid sånn at kunstig intelligens brukes til noe positivt. I Kina overvåkes du med engang du tar et skritt utenfor hjemmet ditt. Overvåkningen foregår i stadig større grad med digitale hjelpemidler, som kunstig intelligens og biometriske kontroller. Det har til og med blitt installert overvåkningskameraer med utstyr for ansiktsgjenkjenning. Med andre ord vil det si at du ikke slipper unna å bli overvåket.

Vil arbeidsplasser velge roboter ovenfor mennesker? Når selvkjørende busser kommer inn i bildet, hva skal skje med alle de bussjåførene som mister jobben? Det blir en annerledes verden, det blir en mer og mer robotisert verden. Vi vil se busser som kjører av seg selv og taxier uten sjåfører.

Så, hvor skremmende kan kunstig intelligens egentlig være?
Du kan selv tenke deg hvordan det føles å bli overvåket på den måten med engang du går ut av hjemmet ditt. Det er brudd på menneskerettighetene, men hvorfor skjer det ingen endring? Det blir faktisk bare verre. Teknologien utvikler seg og kunstig intelligens blir forbedret med enhver time som går. Det er noe nytt som dukker opp stadig vekk og det blir stadig flere positive tester som blir utført. Ved at Kina planlegger å innføre et vurderingssystem for alle kinesere, har de allerede tråkket over streken. Det burde være grenser på hvilken måte kunstig intelligens skal brukes på. Systemet de tenker å ta i bruk går ut på at nesten alt det folk gjør skal bli registrert digitalt, og ut ifra det skal befolkningen bli straffet eller premiert for oppførselen sin. Det er ingen som vet eksakt hvordan systemet skal fungere enda.

Brutale konsekvenser
Allerede nå har over ti millioner mennesker i Kina blitt nektet å reise med fly eller tog. Det er mange som har fått nektet å låne eller bo på hoteller som er luksuriøse. Grunnen er brudd på ulike lover og regler. Når situasjonen når dette punktet, burde noen a tak og si stopp. Når fremgangene og utviklingen skjer så raskt som det gjør i dag så er det kanskje ikke lenge til før alle i Kina er under overvåkning. Et slikt system blir nok vanskeligere å stoppe ettersom det kommer i gang og menneskene blir kjent med det. De vil lære befolkingen sin å leve under slike vilkår, og befolkningen vil på sikt tilpasse seg. Når utviklingen skjer på den måten, vil det bli normalt for de neste generasjonen som kommer og det kan føre til at de tenker at det er normalen. Dette kan videre føre til at dette blir det nye systemet i Kina, og kanskje det sprer seg videre i verden.

Mye positivt å komme med
Det er ikke bare negativt med kunstig intelligens. Det er også mye bra teknologi som kan bidra til at flere får et bedre liv. Nemlig når det gjelder medisin så har kunstig intelligens kommet et godt stykke på veien. Allerede i dag brukes kunstig intelligens til å diagnostiere hudkreft. Det sies at resultatene er på høyde med resultatene fra erfarne hudleger. Ishita Baruia som er forsker ved avdelingen for helsedata og helseøkonomi i UiO sier at gode algoritmeutvikling forutsetter represantive data og at man kontroller for skjevheter såkalte “bias” som kan gi upresis medisinsk behandling. (UiO, 2019) Arne Krokan nevnte også i undervisningen at utviklingen kan komme så langt at hver enkelt kan få vaksine som er laget til den personen. Altså en perfekt tilpasset vaksine for den som skal vaksineres. Det kan også gjelde andre medisiner. En slik utvikling ville vært perfekt. Det kan være med å gjøre livet enklere for millioner av mennesker.

Robot eller menneske?
Per i dag har det blitt testet selvkjørende busser som har gitt positive resultater. Hva vil dette si for fremtiden? Det er ikke alt for mange år til denne metoden muligens tas i bruk i de fleste delene av spesielt Europa, men også andre steder. Det vil ha store konsekvenser for sjåførene. Det vil være enormt mange som mister jobbene sine og står der uten jobb. Det vil gi økonomiske konsekvenser og det vil bli vanskeligere å skaffe seg jobb. Det er ikke bare bussjåførene som møter konsekvensene av kunstig intelligens. Amazon vil gjøre alle dagligvarebutikkene kasseløse med kunstig intelligens. De har allerede testet og åpnet en Amazon-go butikk. Du får tilgang til butikken ved å bruke appen til Amazon. Du kan ta det du trenger fra hyllene og ved hjelp av veldig avanserte sensorsystemer, data syn og andre kunstig intelligens teknologi registreres alle varene automatisk i en virtuell handlevogn. Tanken bak Amazon-go er å slippe kø, ha en effektiv og enkel handletur, spesielt de periodene butikkene er fulle. Transport av varer og post vil også skje av selvkjørende biler og droner. Amazon Prime Air tilbyr noe ingen andre gjør, nemlig levering av din bestilling innen tretti minutter. Det er ingen som styrer dronen, den er totalt selvkjørende. Den kjører etter koordinater.

Dessverre er det menneskene som taper
Kunstig intelligens har kommet for å bli. Det er heller ikke uvanlig at mange føler seg skremte og usikre når det gjelder kunstig intelligens, spesielt med tanke på måten Kina misbruker det på. Det kan være nødvendig med sterke regler og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. Alle har krav på å føle seg trygge og ikke overvåket til enhver tid. Tiden vil vise oss hvordan myndighetene i forskjellige land håndterer dette. Men en ting er sikkert, og det er at alle burde være forberedt på en verden full av kunstig intelligens. Det er flere som er bekymret over at arbeidsplassen deres vil bli tatt over av roboter. Flere studenter som studerer i dag tenker seg godt om hva de vil gjøre etter studiene og ikke minst hva de utdanner seg til. Det er flere og flere som blir klar over hvilke jobber som kommer til å bli tatt over av roboter og derfor velger andre linjer og studier. Det vil helt sikkert komme flere som tilbyr studier og jobber innen kunstig intelligens, men ikke nok jobber til at det dekker arbeidsplassene robotene tar over for menneskene.

Bloggen til Arne Krokan: https://www.krokan.com/arne/

Kilder:

Sunnmørsposten. (2020, 28. Januar). «Kinas overgrep og overvåkning gir grunn til uro». Hentet fra: https://www.smp.no/meninger/leder/2020/01/28/%C2%ABKinas-overgrep-og-overv%C3%A5kning-gir-grunn-til-uro%C2%BB-20926824.ece

NRK; Almås, Gry Blekastad. (2019, 19. februar). Digitalt diktatur: Kina planlegger sosialt poengsystem. Hentet fra: https://www.nrk.no/urix/kinas-digitale-diktatur_-gar-du-pa-rodt-lys_-blir-du-uthengt-pa-storskjerm-1.14369439

Universitetet i Oslo; Barua, Ishita. (2019, 15. oktober). Livsviktige data: Kunstig intelligens i medisin. Hentet fra: https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2019/kunstig-intelligens-i-medisin.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *