I dag skal jeg skrive om hva jeg syntes var interessant under forrige forelesning som var 7.januar.  Vi hadde med oss gjesteforeleser Marianne Hagelia som pratet om forskjellige studieteknikker. Jeg syntes det var veldig interessant ettersom jeg er opptatt av hva slags studieteknikk som fungerer best for meg. Jeg har funnet ut av at hvis man tar i bruk riktig studieteknikk som passer deg best lærer du mye fortere og det blir lettere å huske hva som ble sagt i de forskjellige forelesningene.

Det som var veldig interessant og spesielt under forelesningen fra 7.januar var at sønnen til Marianne lærte best ved å synge. Det er jo helt rått og spesielt. Du synger samtidig som du lærer! Det er beviset på at vi mennesker er forskjellige og lærer ulikt. Noen lærer best ved å lese, andre lærer bedre ved å lytte, lage quiz, praktisere, mens andre lærer best av å diskutere. Sånn er det og vi er forskjellige.

Noe som fanget min oppmerksomhet og interesse var The forgetten curve. Jeg tror nok mange studenter har opplevd dette uten å vite noe om hva det er. The forgetten curve handler om at 20 minutter etter forelesningen har du glemt så mye som 50%. JA, du leste riktig! 50%! Etter kun 2 dager har du faktisk glemt 80% av hele forelesningen. Etter 31 dager er 90% glemt.

Mennesker er skapt for å lære. Vi lærer noe nytt hver eneste dag, bevisst og ubevisst, men vi lærer. Vi mennesker er skapt for å lære sammen. Det kan være at vi diskuterer sammen i klassen, eller jobber i kohorter. Alle kan noe den andre personen ikke kan. Vi gir hverandre andre noe og får noe tilbake. Som sagt vi er forskjellige, noen kan lære mye fortere mens andre trenger lenger tid på dette.

En av de spesielle studieteknikkene var notatteknikken. Notatteknikken går ut på at alle skriver i samme dokument, altså er det et felles dokumentet som flere deler på. Denne teknikken har nok mange studenter brukt under gruppeeksamen, hvert fall under korona tiden nå som det ikke har vært lov til møtes eller besøke hverandre. Det kan være så enkelt som at dere deler google docs sammen og alle skriver i samme dokument. Da får alle muligheten til å se hva den de andre i gruppen skriver. Denne teknikken kan være uhyre viktig for repetering i kollekvie grupper. Hvis en i gruppa ikke fikk med seg noe du har fått med deg så kan han gå gjennom dokumentet og finne det. Samme gjelder motsatt. Det gjør det enklere å få med seg alt og det er noe jeg kunne tenk å bruke framover.

Alle har sin måte å studere på og det er ikke sikkert alle har funnet ut av hva som passer dem best. Når jeg gikk på ungdomsskolen og videregående skole leste jeg kun i boka og prøvde å pugge til prøvene. Jeg var lat og trodde jeg kunne pugge 30 sider ved å lese de sidene kun to ganger. Det var selvfølgelig umulig. Jeg innså slutten av 2. VGs at jeg måtte gjøre noe endringer og finne ut av hva som passet meg best og hvordan jeg kunne forkorte de sidene og få med meg kun det mest essensielle til prøvene. Jeg prøvde å ta notater i timen og skrive de ned for hånd. Jeg merket fort at jeg lærte mye mer og husket mye bedre. Ikke nok med det kunne jeg lett finne frem i notatene hvis det var noe jeg glemte. Det gjorde det lettere for meg å prestere i prøvene. Denne studieteknikken tok jeg med meg videre til Høyskolen Kristiania.

Nå som alt er digitalt er det lettere å notere ned ettersom zoom videoene blir lagt ut på canvas der man kan se de om igjen. Du kan stoppe videoen, spole fram eller tilbake når du vil. Jeg synes personlig dette er en stor mulighet for oss som studerer. Hvis du har en lærer som snakker fort eller at det går litt fort i forelesningene så kan du benytte deg av opptakene av undervisningene.

Bloggen til Arne Krokan: https://www.krokan.com/arne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *